Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]

Sử Việt Anh Hùng Ca
***
2. Đức Quốc Tổ Hùng Vương
10 tháng 3 Âm Lịch
Lê Ngọc Hồ
 
 

Rằng khi dòng sử về nguồn
Công lao dựng nước sự muôn khởi đầu
Bốn ngàn năm lẻ dài lâu
Ngàn sau mãi mãi đẹp câu trường tồn.

Cây cành thương nhớ cội
Uống nước nhớ nguồn, người dân quen thói
Lệ hằng năm mồng mười đúng tháng ba,
Nhớ lấy ngày vườn Việt tộc nở hoa
Ngày kỷ niệm bốn ngàn năm dựng nước.
Công chói sáng của Tổ tiên thuở trước.

Rằng xưa tổ chức quy mô
Có nền hành chính sững sờ ngàn sau
Lập nên nước mạnh dân giàu
Giống nòi văn hiến đẹp màu Rồng Tiên

Vua Hùng Vương cai trị nước Văn Lang.
Mười tám đời thịnh trị, một thời vàng,
Dòng Aâu Lạc cương cường trong bách Việt
Không bị đồng hóa giữ nòi cương quyết
Cố giữ nguyên đặc tính giống Tiên Rồng
Mực họa tài xâm mình vẽ Hoa Long.
Tổ chức giỏi, điều quân:  quan lạc tướng
Triết lý dịch làm văn minh định hướng
Đứng đầu quan văn là một lạc hầu
Văn minh phù sa, nông nghiệp rất giàu
Biển sông cá, nhiều đất đầy sữa mật
Bình, thịnh trị, của rơi đường không mất
Thời vàng son, dòng Viêm tộc văn minh
Người dân hiền, cuộc sống biết bao tình
Mười  lăm bộ phận chia vùng cai trị(1):
Tài giỏi nghệ thuật điều hành hoàn bị
Văn trí và đức trị thật cao siêu
Các địa phương đều tuân lệnh Quốc triều
Dùng đức độ và dùng uy lãnh đạo..
Đê ngăn nước dùng kỹ thuật độc đáo
Đất phì nhiêu mật mỡ ngọt phù sa
Nếp văn chương dòng văn thơ nở hoa
Về kinh tế quên đi đời du mục
Theo chài lưới và canh nông tập tục…

Văn minh ngàn trước chói lòa
Ngọc ngà di tích lời ca bia truyền
Văn Lang một thuở màu duyên
Thăng trầm vận nước còn nguyên một dòng.

Đúng trống đồng để truyền lệnh điều quân
Dùng nỏ thiêng liên tiễn biết bao lần (2)
Thời đồ sắt và đúc thành khí giới,
Đời Hùng rực nền văn minh chói lọi.
Dùng la bản, nét kiến trúc tài ba, 
Lồng gián điệp trong hôn nhân Trọng Thủy
Aùo lông ngỗng đưa đường là nguyên ủy
Máu Mỵ Nương chất óng ánh ngọc trai
Quá bi thương một tình sử không hai.

Truyện xưa tích cũ đẹp xinh,
Kho tàng văn hóa những tình non sông
Gia tài phong phú Lạc Hồng
Cháu con thừa hưởng hoa lòng dâng hương

Tướng lãnh giỏi, một thiên tài Phù Đổng
(Mồng tám tháng tư: ngày hội thần Thánh Giống)
Một giai nhan làm điên đảo hai thần
Đem bạc vàng tìm mai mối cầu thân
Cưới công chúa, lệnh phụ hoàng hẹn ước:
Ta sẽ gả con cho ai đến trước…
Sơn Tinh rước dâu lên núi Tản Viên
Lỡ đến sau, Thủy Tinh giận như điên!
Hô sóng gió tràn cao dâng lên núi
Sơn Tinh hét, thiên lôi đánh túi bụi
Truyện trầu cau tình nghĩa vợ, anh em..
Tấm lòng son trong hiệp nhất vững bền
Không giai cấp Tiên Long Sử đồng tử *
Lấy vợ Công Chúa của dân nghèo lê thứ
Hoàng tử Liêu trong sử tích bánh chưng
Một hình vuông cho trái đất tượng trưng
Trời tròn, ý trong bánh dầy dai dẻo
Chiếc rìu vuông của dân nước Văn Lang
Xem thiên văn để cấy, gặt mùa màng 
Văn hóa hợp nhất tinh thần vật chất
Của Tiên Tổ truyền đời đời không mất
Kim chỉ nam rằng ai đã dạy ai?
Sử sách ghi Việt Tộc những người tài…

Ngàn năm đô hộ người Tàu
Dẻo dai chịu đựng giữ màu dân ta
Qua đông gia!  Bừng nở hoa
Vì theo truyền thống ngọc ngà tổ tiên

Quân cướp nước đốt tiêu tan sách vở
Còn văn hiến vì công đầu Quốc tổ
Đã khai nguyên một vương quốc thái hòa
Mãi mãi còn dòng giống Việt tinh hoa

Ngày khai quốc
Ngày sinh nhật nước ta
Đúng ngày tốt, tháng lành
Hội tụ tinh anh
Ngày Tiên, tháng Rồng
Thời gian vàng ngọc
Con cháu Lạc Long
Mồng mười tháng ba
Trăm cây Bách Việt
Chỉ còn một hoa
Tuyệt vời Việt Tộc
Mãi mãi thơm và mãi mãi còn duyên
Trăm vạn Mùa Xuân để hương sắc còn truyền… (3)

Về lLâm Thao, Phú Thọ
Đi trẩy hội đền Hùng
Viếng nơi thánh địa con Rồng cháu Tiên
Xa quê khấn nguyện tổ tiên
Hùng cường đất nước, dân lành yên vui
 
 

____________________________________

Nước được chia làm 15 vùng hành chính, gọi là 15 bộ.
Kho tên đồng gần Loa Thành đã được tìm thấy, bắn nhiều phát liền gọi là liên tiễn.
Vạn Xuân, tên nước từ năm 554 đời Lý Nam Đế
Có bản chép chữ.
 

 


Trở Về   ]