Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]

Sử Việt Anh Hùng Ca
***
6. Ngô Quyền
Lê Ngọc Hồ
 
Hò khoan nhịp lái hò khoan,
Bạch Đằng sóng nước gió ngoan ướm lời.
Đây vùng thánh tích một thời,
Thay dòng lịch sử sáng ngơì chiến công.

Giô ta ... Kéo gỗ thả bè,
Xuôi dòng cuồn cuộn mang về trên sông.
Đoàn quân hăng hái nức lòng,
Thi đua đóng cọc khắp lòng trường giang.
Vươn lên tua tủa hàng hàng,
Cọc dài bịt sắt giang ngang mặt dòng
Ngô vương thị sát thuyền rồng,
Tì chuôi kiếm bạc, bào hồng hào quang ...
Trên trời có đám mây vàng,
Thủy quân nước Việt đang hăng đợi thù.
Viết trang lịch sử ngàn thu ...
Khiên đồng lấp lánh trên mu chiến thuyền.
Anh hùng thao lượt Ngô Quyền,
Cao lời nghiêm lệnh loan truyền sóng xa.
Rừng rừng gươm giáo chói lòa,
Cùng vung cao nhịp tiếng loa hô thề.
Ầm vang sấm động "xin thề",
Hồn thiêng sông núi đi về Nam quân.
Tiếng hô làm bạt gió ngàn,
Cá sông chết lặng, mây tan lưng trời.
Thủy triều sông nước chơi vơi,
Rừng xôn xao lá, lũng vơi sương mù ...

Con cò bay lả bay la,
Bay qua sông Nhị, bay về Quảng yên.
Cớ sao một nước dân hiền?
Hán sai thái tử binh thuyền xâm lăng.
Tiền phong Hoằng Tháo hung hăng,
Hậu quân Hán chủ thêm tăng viện nhiều.
Tham lam nhà Hán đã liều ...
Thủy triều sóng nước mênh mông,
Chập chờn quân thủy Lạc Hồng lướt qua.
Vời trông vút bóng như ma,
Hán quân vừa đuổi, vừa la thắng rồi.
Đến hồi triều xuống, nước vơi,
Thuyền Nam tràn ngập khắp nơi sông Rừng. *
Tiếng hô "sát" ! sấm vang lừng !
Trường thương loé sáng anh hùng ra tay.
Hán quân bị vướng cọc đầy,
Thuyền tan, thịt nát, trôi thây lấp dòng !
Quân Tàu quá nửa trôi sông,
Mặt sông đỏ thắm máu hồng nước loang.
Tịch thu chiến lợi hàng hàng,
Bắt liền Hoằng Tháo ngay đang trận tiền.
Giải tù tướng đến Ngô Quyền,
Lệnh trên truyền chém uy quyền nước ta.
Được tin Hán chủ khóc oà,
Thu binh, bại tướng được tha, rút về.

Quân ta đã vẹn lời thề,
Giành quyền độc lập trên quê hương mình.
Rằng đây đất nước ta xinh,
Dài dài ác mộng bóng hình đã qua.
Ngàn năm không đủ xóa nhoà,
Tinh thần độc lập dân ta vẫn còn.
Còn trời, còn đất, còn non,
Ngàn năm đô hộ còn hồn Lạc Long.
Lật qua trang sử màu hồng,

Thời kỳ tự chủ non sông huy hoàng.
Bạch Đằng một chiến thắng vàng
Khởi đầu nguyên kỷ vẻ vang giống nòi.

Thủy triều sóng nước đầy vơi,
Đèn in đáy nước một trời sao sa.
Chiến thuyền rực sáng đuốc hoa,
Vùng trời đêm tưởng chói loà ánh dương.
Khao quân chiến thắng phi thường,
Rượu tăm nghiêng ngả cả trường giang say.
Một vùng địa sử ngất ngây,
Giang san còn đó đẹp câu hoà bình.
Rằng đây đất nước thêm tình,
Nắm tay xây dựng  thêm xinh quê nhà.

Con cò bay lả bay la,
Bay qua chiến trận bay về Cổ loa.
Từ sau chiến trận ngọc ngà,
Ngô vương dựng nghiệp nước ta lâu dài.
Ngàn xưa cho đến ngàn sau,
Một trang sử đẹp dài lâu cảm hoài.
Canh trường có lúc đêm ngoài,
Tưởng như vang vọng bên tay trống đồng.
Sóng thần sôi réo dòng sông,
Quân reo nòi giống Lạc Hồng muôn năm.

Ngược dòng lịch sử nạm vàng,
Dâng Dâng cảm phục, ngở ngàn ý mơ.
Nao nao cảm xúc bài thơ,
Nhịp tim máu sử tiếng hò xôn xao.

Hò lơ ...
Sông Bạch Đằng sóng cao sóng thấp,
Thủy quân ta tràn ngập Hán quân.
Ta hô tiếng "sát" sóng gầm !
Chiến doàn xâm lấn xác tan, lạc hồn.

Sóng triều nhuộm thám máu hồng,
Xác quân Nam Hán bềnh bồng sóng xô ...
                                       Hò lơ ...
 

12 tháng 10/1983
 


Trở Về   ]