Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

thơ nghiêu minh
Thiền Niệm Trong Phục Sinh
 

Mang trái tim chết đứng
Giữa đá và đồi cao
Bổng lời nguyền lừng lững
Nếu không ba ngày sau?

Mang trái tim chết nằm
Dưới cội cây bờ hằng
Bổng nghe trong tịch diệt
Hóa sanh được ba ngàn?

Mang trái tim chết ngồi
Tám phương dựng đàn cơ
Con đường lớn ba ngả
Ngả nào về bến mơ ?

Mang trái tim chết ngửa
Theo cõi tục phàm nhân
Trong nẻo cùng đất hứa
Có còn nghiệp hóa thân?

Mang trái tim chết lửng
Của ngã chấp vô biên
Tôi còn tôi tục lụy
Ðược yêu trăm năm thêm?

Nghiêu Minh
--------------------------------------------------[ Trở Về  ]