Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

thơ nghiêu minh
Mùa Giả Ngôn
 

Tôi sợ những mặt trời
Sắp đi vào hoàng hôn
Tôi sợ những con người
Mặc cả giữa đời buông

Tôi sợ tinh cầu gù
Khuất tầm nhìn vô minh
Tôi sợ lương tri mù
Gây hồng thủy tâm linh

Tôi sợ những lời gai
Gieo chúc dữ cố tình
Tôi sợ nắng quanh đây
Châm lửa nhục thân mình

Tôi sợ cả vui mừng 
Ðể tự hỏi thực hư
Tôi sợ bóng tôi dừng
Khi thân này lãng du !

Tôi không sợ một điều
Thật tình một trái tim
Tôi không sợ điều nữa
Khi em ra mũi tên !

Nghiêu Minh
--------------------------------------------------[ Trở Về  ]