Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

KHÓI ĐỐT ĐỒNG

Bung nở lên cuồn cuộn níu mây trời
Khói đốt đồng cuối mùa gió chướng
Trời đồng bằng mây bông trắng nõn
Sông Hậu xanh thăm thẳm trời xanh

Khói đốt đồng nồng nàn hương đất
Hương rạ rơm , hương cỏ làng quê
Ngun ngún cháy thẫm tươi màu mật
Tiếng cười em ngọt lịm  triền đê

Nổ lép bép gốc rạ mùa ngậm lũ
Ngậm sương đêm khao khát uống trời mai
Nước mắt lẫn mồ hôi dồn tụ
Những tro than mùa vụ mãi thơm hoài

Nhà nông vẫn đầu trần chân đất
Bấm đường trơn xẻ ngoác kẽ chân phèn
Mùa vụ đến tiếng cười loang gió chướng
Múc nước lu uống cạn cả mây trời

Mùa đốt đồng gió chiều hăng hắc khói
Là mùa vui nối vụ quánh sa bồi
Cứ lội bộ tắt đồng chân không mỏi
Những hạt mầm thao thức đợi mưa rơi .
 

                                             B.V.B