Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

MƯA CỎ XANH

Bờ kênh nắng cháy không ngọn cỏ
Cơn mưa đi qua cỏ xanh mầm
Mưa cỏ xanh miệt vườn thêm xanh mát
Mưa cỏ xanh bát ngát chồi non

Những đám mây hút nắng từ trời cao
Mang những giọt mồ hôi 
                                 tảo tần đồng ruộng
Để bây giờ mưa xuồng
Cỏ xanh tràn chân mây

Đứng tuổi rồi mà như thơ ngây
Xoa bàn tay mại mềm cỏ uớt
Ngắt ngọn cỏ ngậm mưa trắng muốt
Nhìn chân trời lưu luyến cơn mưa

Nõn nà xanh cỏ lất phất mưa
Nhớ bao kỷ niệm đồng quê xưa
Em xòe búp măng ra hứng nước
Kéo áng mây xa phủ bóng dừa. 

                                             B.V.B