[  Trở Về   ]

Thơ Cát Hoàng
 Đất Quảng
Đâu mới lần đầu về đất Quảng
Mà mưa đã ngấm rượu đã say
Núi cũng chùng chiềng chao sóng mắt
Và biển lắc đầu căng gió lay
Đêm ở Đông Hà mơ Nhật Lệ
Nghe Phong Nha thạch nhũ trở mình
Thấy Vĩnh Linh Vĩnh Mốc hồi sinh
Gặp gở thân Kiều mười năm lưu lạc
Thừa Thiên chầu văn mời Huế hát
Chẳng Quân vương Đế mộng cứ say thường
Ngang Hải Vân trông biển mây vương
"Sợi nhớ sợi thương" buộc vào ký ức
Đông Trường Sơn mây bay
Tây Trường Sơn oà nắng