Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

bạch cư dị
tư phụ mi


                                     nét chữ của  phonglữthảo


xuân phong dao đãng tự đông lai
chiết tận anh đào tráng tận mai
duy dư tư phụ sầu mi kết
vô hạn xuân phong xuy bất khai

bạch cư dị
phơi phới gió xuân đông thổi tới
hoa đào rụng hết lộ toàn mai
tương tư thiếu phụ đôi mày héo
vời vợi lòng ai luống cảm hoài

       bản dịch của Chuvươngmiện/mai uyển

phương đông gió phơi phới
đào tàn nở rộ mai
thiếu phụ lòng nhung nhớ
gió xuân tiếng thở dài

       bản dịch của phonglữthảo/m.loanhoasử