Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Đặng Dung
thuật hoài


thế sự du du nại não hà
vô cùng thiên địa nhập hàm ca
thời lai đồ điếu thành công dị
sự khứ anh hùng ẩm hận đa
trí chủ hữu hoài phù địa trục
tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
quốc thù vị phục đầu tiên bạch
kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma
 
 

thuật hoài

tuổi già thêm cuộc đời rắc rối
trời đất mang mang dở cuộc say
vô học được thời leo cũng khá ?
anh hùng thất thế hận càng cay ?
vai nâng đất nước phò chân chúa
gươm giáp lưng trời khó vạch mây
thù chưa trả nổi đầu tóc trắng
gươm mài dưới nguyệt bấy lâu nay ?

      bản dịch của Chuvươngmiện/mai uyển