Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Vương Duy
nét chữ của  phonglữthảo
tạp thi
quân tự cố hương lai
ưng tri cố hương sự
lai nhật ỷ sàng tiền
hàn mai trước hoa vi
thơ vặt
anh từ quê cũ lại
tình hình nhà thế nào ?
cửa sổ màn che phủ
cội hàn mai ra sao ?
bản dịch của phonglữthảo - m.loanhoasử 
anh từ quê cũ tới đây
hỏi thăm chốn đó độ rầy ra sao ?
màn the phủ kín chân rào
cội hàn mai có rạt rào xanh tươi

     bản dịch của maiuyển - chuvươngmiện