Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

thơ Lê Xuân Bích
Tâm sự mùa đông
đêm về
mặc niệm nhớ thương
hôn mê vầng trán
khi mường tượng nhau

không gian chiều
lạnh rất sâu
giam ta lãng bước chư hầu thủy cung

nghe mình
cát bụi đời rưng
nằm canh thao thức
lưng chừng tuyết sương

em
từ cựu ước lên đường
ta
từ mẹ đất tìm xương cho mình

một em
mang tội vô tình
một ta
vương nợ một-mình tổ tông

gom ta
một gía long đong
mua em
thành lũy hoa hồng mật gai

bao giờ tìm được ngày mai
ta đem rao bán hình hài hôm nay

nếu như
có được vòng tay
cho đêm chếnh choáng
hồn xoay nghiêng đời

buồn vui
ngất yểu song đôi
trầm nghe dĩ vãng ru lời thoại đơn

kết giao chữ nghĩa tông nguồn
choàng vai ngôn ngữ
đưa buồn lưu vong.

Lê Xuân Bích
--------------------------------------------------


[ Trở Về  ]