Trở Về   ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Những mảnh đá Hạ Long Không riêng gió hiểu nghĩa ngàn nơi
Đâu chỉ sóng kinh qua phiêu dạt ?
Hạ Long nói gì gió mùa đông bắc
Dãy đàn đá và thoại đầu rêu tạc...

Kiếu biệt đại ngàn đem theo trăng sáng
Núi lội nước xuống lòng biển mặn
Triệu triệu năm núi đứng hay nằm ?

Người chú giải sấm thi của sóng
Núi khoét sâu ngực mở cổng trời
Hang động rỗng dồn ca từ cho gió...

Gió và biển rập rình tiếng vọng
Gió và biển hát về mênh mông bất tận
Trường tấu chơi vơi ẩn ngữ không lời
Dãy đàn đá ôm nỗi lòng huyền sử

Nguyên bản đá trong vườn nhà ai
Những mảnh vỡ từ Hạ Long vời vợi
Ngược biển khơi về chen chúc đứng, ngồi
Giấc-mơ-thực, dựng trong lòng bể...cạn
 

   (thành nội - Huế)
TRẦN HẠ THÁP
 

 [   Trở Về   ]