Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

XUÂN MIỆT VƯỜN

Chớm một non tơ trên cành 
Vương chút gió đông lành lạnh
Màn sương giăng từ năm ngoái 
Vắt ngang tấm lụa quê xanh

Thơm thoảng nhang trầm ngõ trúc
Người xưa còn sáng nụ cười
Chạm ly thấy trời nghiêng xuống
Một dòng sông hẹn bến quen

Một dòng thơ tràn ánh lửa
Lặng đem hơi ấm nhen lòng
Phút thôi, ngoái nhìn năm cũ
Tươi nguyên cành biếc nụ hồng.

                                           B.V.B