Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

NGŨ SẮC HỘI CÒN  
      
Rượu cần ngấm chậm lâu say
Để trong giấc ngủ mơ bay về rừng
Để rồi dải lụa thắt lưng
Cùng em qua suối vui chung Hội Còn(*)
        
Trái còn như trái bưởi non
Tua  rua ngũ sắc gió vờn nắng xuân
Bản Mường vui suốt mấy tuần
Riêng anh dù chỉ một lần khó quên 

Áo em thổ cẩm thêu ren
Em như hoa núi nở bên suối  ngàn
Chiều xuân rực nắng cành ban
Hội Còn lưng núi trắng làn mây bông

Hội Còn buổi ấy đang đông
Anh cùng em lại ra sông gọi đò
Chiều êm vàng nắng đôi bờ
Em làm thao thức mộng mơ sông Đà

Bao năm đi khắp miền xa
Heo may gợi nhớ mùa hoa xứ Mường
Dập dìu cánh én bên nương
Xuân về lòng cứ vấn vương Hội Còn.

                                           B.V.B

------------------------/      
(*) Hội thi ném còn, quả cầu bằng vải tua rua ngũ sắc của người dân tộc Mường vùng Thanh Hóa và Tây Bắc.