Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

 

 NHÂN QUẢ ĐẦU XUÂN 

Đất cằn khô nhớ cây xanh
Mồ hôi thì mặn, trái lành ngọt môi
(Trích)

Cỏ cây kết nụ xanh mầm 
Biết chăng nhờ rễ lặng thầm đất nâu 
Vươn cao ô cửa tầng lầu 
Cũng từ viên gạch dãi dầu gió sương 
Nhờ từng hạt cát bình thường 
Nhờ hòn đá cuội chẳng vuông chẳng tròn 
Cành xanh nâng trái chín thơm 
Lại nhờ đến cả rạ rơm cuối mùa 
Đêm mưa nhà kín gió lùa 
Thương cho liếp cửa rèm thưa phong trần

Miên man nhân quả đầu xuân 
Rằng hoa thắm bởi tảo tần phù sa 
Dòng sông trẻ mãi không già 
Có thương con suối rừng xa thác ghềnh 
Đất cằn khô nhớ cây xanh 
Mồ hôi thì mặn, trái lành ngọt môi 
Trẻ thơ tươi rói nụ cười 
Biết chăng lòng mẹ rối bời lo toan 
Ai thương ai một cung đàn 
Gọi mùa xuân nối thời gian cho đời!                                           B.V.B