Chim Việt Cành Nam            [ Trở Về  ]

thơ chuvươngmiện
*tết & xuân
Có những con người không biết tết
cầmbằng năm tháng một cơn say ?
                             [ thơ Tạ Ký ]
Có kẻ đứng không nom trời đất
Toàn là mỏm nuí chả vừng mây ?
Trần ai 3 chuyện mòn cả miệng
Trơ ra 1 thân thế vơi đầy ?
Bia uống tràn lan hông chợ đuĩ
Phim chưởng nam đao bắc kiếm chiếu dài dài ?
điền dã 2 tay 2 đao muá
ngắn dài trên luống rạ nương khoai
ta trụ xe cơm bên góc trái
nhìn thố cơm bát ớt mọi nồng cay
nuớc đuờng đen cùng tàu vị yểu
sống bao năm ? chỉ sống qua ngày ?
ta chỉ cần ăn không cần uống
lâu lâu thì cuốc bộ nơi đây ?
thưòng nhật vẫn nơi phan thanh giản
quán cơm nhà Phật đỡ lòng thay ?
ngừơì buồn vô hạn bên chai rươu
thời thế loang quăng diễn đủ trò 
anh hề độc diễn còn diễu mãi ?
khuya rồi mà vẫn chả im cho ?
kẻ già nguơì trẻ chia góc phố 
phim chưỏng tàu chiếu rạp nam quang ?
lý tiểu long chưa xong thời vương vũ
độc thủ muá đao trong phục hổ tàng long
bây giờ có kẻ đang chờ chết ?
không ruợu không bia đắng cả lòng ?
chuvươngmiện

 
giống nhau thôi 
có người thản nhiên chờ cái chết ?
có người chết trên giường
có người chết ngoài pháp trường
có người bị bắn có người bị chém.
Có người chết trong tù
Có người lặng thinh nhiều năm giống nguyễn du
chết cũng không thèm há miệng ?
có người chết vì điên
có người chết vì khùng
có người chết vì đồng tiền
có người chết khố rách áo ôm cuốn chiếu ?
có người có tên trang trọng trong văn miếu 
có người có bài vị trong võ miếu
có người vô danh có người hữu danh
cũng thì là nhà thơ nhà văn ?
có người nhận án văn tự ngục mà thác ?
có người chết nhiều người thương khóc?
có người chết lắm kẻ cười 
giống nhau thôi ?
chuvươngmiện 
[ Trở Về  ]