Chim Việt Cành Nam          [ Trở Về  ]

thơ chuvươngmiện
*Xuân *muộn
Xuân đi xuân đến và cứ đến ?
chả cần ai đợi chả ai mong ?
từ xưa có lẽ là như vậy
nên chả có gì ? trách giòng sông ?
trăng mọc đầu non trăng cửa ải
trên làng mạc luỹ tre trọn cánh đồng
trăng mọc rồi xoay qua gió lốc
ngủ hết rồi lán trại chả ai mong ?
đông qua xuân đến chuyện cũ xưa
gió vẫn loanh quanh mãi đọt dừa
chùm trái chờ ngày nguời tới hái
suốt đời mệt mỏi nắng trong mưa ?
thời tiết 4 muà đến và đi
thế nhân đói khát chậm với thì ?
cứ theo con nuớc và sưong gió
hoa trổ có muà rụng có khi ?
xuân đến đông qua chả cần nguơì 
hoa đào phô mãi nắng hồng tươi
nguơì nằm thở dốc trong nghèo khó ?
tết cứ vô duyên đến với đời?
xuân muộn tết xa nơi cố xứ
nhìn trời lạ hoắc nuí vô duyên
đùn lên mấy phía toàn tuyết trắng ?
đứng đây  lòng mấy ngả mấy miền ?
chuvươngmiện

 
sanh voi sanh cỏ
lo bò trắng răng
đồi tranh thu hoạch lợp nhà
rễ tranh làm thuốc bắc
đồng luá thu hoạch nuôi ngừơì
rơm rạ nuôi trâu bò
con nào mạnh kéo cày bưà
con nào bệnh già giết ?
trâu bò chết để da
nguơì chết gưỉ lại hư danh
[không cần thiết ?]
Con chồn con cáo
sống chiu rúc trong bụi trong bờ
chết làm thịt để trên mâm
long làm mũ làm khăn choàng lên cổ
con chó nằm chơi
đuợc thiên hạ gán cho là khổ
làm 7 món cờ tây ?
nhai uống với rưọu nếp than cây lý
con heo 6 tháng ăn no ngủ kỹ
rồi biến có thành không ?
kể cả bộ đồ lòng ?
chuvươngmiện 
[ Trở Về  ]