Trở Về   ]

MẮT ANH 
Em xem giùm mắt anh 
Có cái gì là lạ 
Vừa xanh như trăng thanh 
Vừa hồng như lửa hạ 
Vừa vàng như nắng hanh 

Em xem giùm mắt anh 
Có cái gì lấp lóa 
Nhưng không là vảy cá 
Cũng không là thong-manh 

Em xem giùm mắt anh 
Có cái gì kỳ dị 
Không phải là cận thị 
Không phải là viễn thị 
Không phải là loạn thị 
Giác-mạc vẫn trong lành 
Mắt vẫn sáng long lanh 

Thật ra, anh biết rành 
Không cần tìm loanh quanh 
Vì nó là tâm bệnh: 
Hình em trong mắt anh! 

Thật ra, anh không đau 
Không cần tìm bệnh lý 
Anh cần em chú ý 
Cốt để được gần nhau 

Em là một nụ cười 
Em là đóa hồng tươi 
Cho lòng anh thắm mãi 
Cho anh tin yêu đời 

          THANH-THANH 


 


[ Trở Về  ]