Trở Về   ]
Thơ Trần Văn Lương
Dạo:
Quê nghèo áo gấm du xuân,
Có nghe cỏ dưới gót chân sụt sùi.
       遊 春

老 蝶 探 含 苞,
春 暉 弄 假 桃.
新 衣 遊 舊 路,
腳 下 泣 臞 茅.
       陳 文 良
 

 Âm Hán Việt:

         Du Xuân
Lão điệp thám hàm bao,
Xuân huy lộng giả đào.
Tân y du cựu lộ,
Cước hạ khấp cù mao.

     Trần Văn Lương
Dịch nghĩa:
                   Du Xuân

Bướm già tìm kiếm nụ hoa non chưa nở,
Nắng Xuân đùa cợt với cây đào giả.
Áo mới rong chơi trên đường cũ,
Dưới (gót) chân, cỏ gầy khóc.

Phỏng dịch thơ:

                      Du Xuân
       Bướm già quẩn lối thanh tân,
Vin cành hoa giả nắng Xuân cợt cười.
       Đường xưa áo mới rong chơi,
Cỏ đau từng bước chân người, ai hay?

                     Trần Văn Lương
            Cali, Xuân Kỷ Sửu, 1/2009

Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
Áo mới, đường xưa. Chân đưa, cỏ khóc. Xuân đấy ư?