Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

 
DÒNG SÔNG MẶT TRỜI

Những dòng sông 
             chảy về phương mặt trời mọc
Ta cảm hoài ước vọng năm xưa
Những con sóng dạt dào thức dậy 
Biết bao tâm tưởng giao mùa

Ta lắng đọng hồn thơ trên ánh bạc
Bình minh lên lừng lựng thủy triều 
Trăn trở riêng chung miền gió lộng
Chân trời xa đón gió gọi mặt trời

Mặt trời thức khi dòng sông vẫn ngủ
Ước mơ xanh nâng cánh tâm hồn
Gió theo sóng gọi mặt trời thay áo
Soi nguyên lành nắng sớm tươi non

Lục bình đẫm sương vờn con nước
Mây trong mây rực ánh bình minh
Xuồng ai dập dềnh nhặt tia nắng
Sóng chân cầu lay động lung linh

Khi con nước chuyển mình xanh mùa vụ
Hoa lục bình tím ngắt chiều quê
Dòng sông thức khi mặt trời đã ngủ
Đem phù sa hiền hậu trải đôi bờ.

                                           B.V.B