Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
GỬI NGƯỜI EM TÂY BẮC
Tặng Quế
Em từ Tây bắc xuôi nam
Anh theo phố núi Trường sơn cũng về.
Mười năm lạ chốn lạ quê
Mười năm trăn trở cơn mê đầu đời
Anh  nằm nhớ núi nhớ đồi
Em thương đất mẹ , nổi trôi tháng ngày
Đà giang sóng dậy thơ ngây
Quê xưa mãi mãi từ đây ngút ngàn

Đêm  nao đứng giữa Saigon
Riêng em như đã chạnh lòng  nhớ thương
Quỳnh Nhai gợn chút vấn vương
Điệu xòe bếp lửa nhớ Mường Thanh xa
Em đi từ tuổi mười ba
Váy hoa lả lướt đất Hà nội thơm
Nhớ gì một góc hồ Gươm
Nhớ gì trên những cung  đường em qua ?

Giờ đây phương  cũ nhạt nhòa
Lai Châu đã khuất nẻo xa xa vời
Điện Biên  ngàn dậm người ơi
Một lần chuyển bến đời đời nhớ nhung
Trông về hướng núi mịt mùng
Chờ mong  lịm  tắt trên từng phiến  tơ
Em ơi,mùa đã sang thu

Đầu tháng 4/09

 [   Trở Về   ]