Hoài thủy biệt hữu nhân
Trịnh Cốc
(? - 896 ?)

Dương Tử giang đầu dương liễu xuân,
Dương hoa sầu sát độ giang nhân.
Sổ thanh phong địch ly đình vãn,
Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần.
                      

Dịch nghĩa:
Tiễn bạn nơi bến sông trên đất Hoài

Dương liễu nở mùa xuân nơi đầu sông Dương Tử
Hoa dương liễu khiến người sang sông buồn muốn chết
Vài tiếng tiêu vọng đến bến đợi buổi chiều tà
Anh hướng đến Tiêu Tương còn tôi hướng đến đất Tần

 Dịch thơ : 

Tiễn bạn trên đất Hoài

 (1)

Xanh xanh ngàn liễu bến sông Dương
Sầu chết trong màu hoa thê lương
Tiếng tiêu ai vọng vào bến đợi
Tôi hướng Tần, anh hướng Tiêu Tương

 (2)

Xanh xanh dương liễu sông Dương
Màu hoa khơi những sầu thương cảm hoài
Bến buồn vọng tiếng tiêu ai
Người đi kẻ ở miệt mài tâm tư

Phạm Vũ Thịnh phỏng dịch
Sydney, 11/97 - 04/09
t4phamvu@hotmail.com

 

 Dịch bằng thơ xưa :

 Bên sông liễu mới mừng xuân   (Hoa Tiên)
Thấy hoa mà lại bội phần nhớ thương  
(Ngọc Kiều Lê)
Xa đưa tiếng địch lầu sương  
(Vọng Phu)
Một Tần với một Tiêu Tương một trời   
(Lữ Hoài Ngâm)
 


trở về