[  Trở Về   ]
Thơ Trần Hạ Tháp
V ề   m ộ t   l o à i   c ó   c á n h 

Chim
Biến thái ngược
Đậu đất 
Thành gia cầm cánh nặng
Chạy và đi 
Vô nghĩa bầu trời 
Từ ấy ký-ức-bay quên lãng

Mưa
Nghễnh ngãng sấm
Điếc đặc định mệnh 
Giọt nước trời trơn tuột 
Khái niệm ướt đầu xa lạ

Sex
Lặn hụp vũng
Đặc ân sinh-thực-khí 
Nghệ thuật rượt đuổi lên chân
Phái yếu khom mình
Cõng trên lưng thiên đường trần thấp
Tụng ca càm cạp

Đánh 
Tiết canh 
Bôm bốp nổ lạc rang ngày hội
Bóc sạch vỏ
  Tay thìa 
Nâng lên quá ngực 
"Giọt máu đào hơn ao nước lã"
Đã khát 
Câu hò giảng lại 

Đẻ 
Sản lượng ngày 
Quả lăn chuồng trại
Ấp máy mẹ
Định nghĩa tổ ấm đại đồng
Nở tiếp theo thế hệ 

(Thành nội - Huế)
Trần Hạ Tháp

 [   Trở Về   ]