Trở Về   ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Dòng chảy màu

Xanh, đỏ bật tắt đại lộ 
Dòng chảy khô cuồn cuộn hai chiều
Dòng không khô trên cạn

Xanh, đỏ huơ huơ ngày tháng
Mệnh vận treo lên giác đấu trường
Gấp hai lần trước mắt bò tót
Trò chơi màu phóng tới

Xanh, đỏ rớt rơi gì lượm
Chút thời gian nát ngứu chen hàng
Dưới những vó đua qua
Sự nghỉ ngơi vô thừa nhận

Xanh, đỏ bật tắt đại lộ
Quà tặng riêng âm thầm
Cắm giữa dòng tâm ấn

Xanh, đỏ nắng mưa đâu tắt
"Bản lai diện mục" đầu đường
Con mắt thứ ba nhấp nháy

Xanh, đỏ bụi đường gió thổi
Đoá hoa đã đưa lên
Tìm nụ cười không nói

(Thành nội - Huế)
Trần Hạ Tháp

 [   Trở Về   ]