Trở Về   ]

THÁNG BẢY 
Tháng Bảy về đây! Tháng Bảy rồi ! 
Tao phùng Ngưu Chức một đêm thôi ! 
Cầu Ô thấy đó chìm đâu mất 
Còn lại mưa và nước mắt rơi ? 

Tháng Bảy êm ru tiếng nguyện cầu 
Những người thiên cổ đã về đâu ? 
Còn trong lòng đất trong tù ngục 
Hay thảnh thơi cùng với lá thu ? 

Tháng Bảy thương sao đám lá vàng 
Hôm nào xanh biếc tưởng không tan 
Mà mưa mấy giọt xanh thành tím 
Rồi tím rơi theo sự úa tàn ! 

Tháng Bảy tôi đi tìm chút nắng 
Nắng hồng như thể cánh chim bay 
Vương vương dỉnh núi màn sương mỏng 
Không khéo tôi nhòa trong đám mây ! 

Tháng Bảy anh ơi một tiếng thầm 
Nói gì rồi cũng hận ngàn năm 
Sao không êm tựa như cơn gió 
Rất dịu dàng như thể bước xuân? 

                    THẢO NGUYÊN 
 
 

THE LUNAR SEVENTH MONTH
The Lunar Seventh Month is already back! 
The two lovers may meet for only one night! 
The Milky Way’s Bridge suddenly sinks away 
Leaving behind rain and tears in a pitiful plight? 

In the Seventh Month with pleasing prayers 
Where have gone the deceased dear? 
Are they still in the earth’s womb, the Hades, 
Or freed as the fall leaves into the atmosphere? 

In the Seventh Month, how piteous the leaves 
Which were so green as not thought to change 
But then turn purple by a few rain drops 
And the purple fades as the elements disarrange. 

In the Seventh Month I go out to seek a bit 
Of rose sunlight as to follow the birds’ flight; 
There over the mountaintop a curtain of mist: 
I am afraid to be obliterated in the cloudy sight! 

In the Seventh Month, oh honey! a whisper... 
But any word only means just my heart to wring. 
Why could that not be so smooth as a breeze 
Very soft, very sweet as the coming of spring? 

           Translation by THANH-THANH


 


[ Trở Về  ]