Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]

 
Giới thiệu cuốn sách
Đối thoại giữa

ĐỨC PHẬT và GÃ CHĂN CỪU

Trịnh Nguyên Phước


"Hơn bao giờ hết, tôi càm nhận rõ ràng rằng đạo Phật chính là một trong những phương pháp tu luyện tâm thân (hay tâm não, hay tâm linh) - cứ gọi một cách vắn tắt là tu tâm - hữu hiệu nhất, nhằm giải phóng con người và mang lại hạnh phúc.

Con người quả là loài duy nhất trong chúng sinh có khả năng tuệ giác và tự giải thoát: đó là khả năng dùng tâm não của chính mình để chuyển đổi tâm não của mình, cho đến khi không còn mình nữa".
 

"... Đối với bản thân tôi, hành nghề thuốc từ hơn ba chục năm nay đồng thời là một cư sĩ Phật tử, tôi không thấy có gì mâu thuẫn giữa hành động trợ tử của người thầy thuốc và con đường diệt khổ của Đức Phật...

... Khi sự khổ đau trở nên cùng cực, cuộc sống nặng nề vô nghĩa, thì tại sao không cho phép người bệnh được giúp đỡ ra đi một cách tốt đẹp, nhanh chóng và an lành ? Đó chính là ý nghĩa cao đẹp của sự trợ tử, phù hợp với tinh thần từ bi và trí tuệ, không chấp trước của đạo Phật.
 

"Tâm chi sinh hề, sinh tử sinh,
Tâm chi diệt hề, sinh tử diệt ".
(trích Sinh tử nhàn nhi dĩ của Tuệ Trung Thượng Sĩ)
Khi tâm sinh, thì sinh tử cũng sinh, Khi tâm diệt, thì sinh tử cũng diệt.
Sinh tử không ở ngoài cái tâm. Vậy thì còn sợ gì sinh tử ?
(Trịnh Nguyên Phước)
Nội dung sách : mục lục 

I - Vài câu chuyện Thiền

- Đối thoại trong im lặng
- Tắt đèn
- Những tiếng meo
- Người cha già (chuyện Jataka)


II - Tản mạn về một vài vấn đề

- Đối thoại giữa Đức Phật và gã chăn cừu
- Phiếm luận về thời gian
- Siêu việt thiện-ác
- Tâm là gì ?
III - Tương quan giữa đạo Phật và khoa học
- Đạo Phật và khoa học
- Đạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức (bioéthique)
- Đạo Phật trước những vấn đề trợ tử (euthanasie)
IV - Giáo lý căn bản của Đạo Phật
- Phật tại Tâm: chìa khóa mở vào cửa Phật
- Trí tuệ trong đạo Phật
- Đức tin trong đạo Phật
- Đọc và hiểu Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
- Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn (Maha-Parinibbanâsutta)
- Thử tìm hiểu về sự xuất hiện của Đại Thừa trong lịch sử Phật giáo [  Trở Về  ]
 
 
giá sách : 

55.000 đồng VN

Sách được phát hành bởi : Công ty TNHH Sách Phương Nam

940 Đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP.HCM
ĐT: (08) 38.663.447 - 39.616.759 - Fax: (84.8) 38.663.449

Chi nhánh Hà Nội: 20 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: (04) 39.264.528 - Fax: (84.4) (04) 39.264.529

Website: http://www.phuongnambook.com.vn/help.php