Trở Về   ]
Thơ Hà Nguyên Dũng
gặp Thanh Sương ở Cầu Chìm (Duy Xuyên)
 Là tai trời họa nước, đó em
động mả mồ chi ta chọn bút nghiên
chắc lúc thôi nôi ta bốc lộn
cây viết lá tre ngỡ cây tên

Giá như bốc trúng cây tên thật
nghiệp võ ta nay đã lẫy lừng ?
giá bốc được cây cày, cuốc - đất
chân bùn tay lấm có hơn không ?

Có lẽ trời xanh khi ngó xuống
thấy ta tốt mã, vẻ tao nhân
nhè cầm cái "nghiệp" ít người chuộng
giao quách ta, ta nhận - thiệt đần !

Ta biết có ngày em sẽ hối
như ta, chẳng sửa được bao giờ
tưởng em lòng đói phải lặn lội
xin tình độ nhựt, hóa xin thơ !

Ta làm thơ chỉ cốt nguôi sầu
lãng chuyện hợp tan, cảnh bể dâu
trời tưởng ta mang tâm cãi mệnh
đày, hành ta dến phải cơ cầu

Ta về quê ngủ đậu ăn nhờ
trong quê mà lạc lõng, bơ vơ
lòng em còn chỗ, tình dư giả
xin cưu mang luôn giùm đời thơ !

Để lúc ta về thăm cố hương
may ra còn có chỗ náu nương
trong quê cù bất vù bơ mãi
ta sợ đời thơ ta cảm sương ! 


 [   Trở Về   ]