Trở Về   ]
Thơ Tuyền Linh
Tìm Em
Tìm em trên sóng lênh đênh
Hỡi em đang giữa vô minh của đời
Xót xa cho hạt bụi rơi
Nửa đời hương phấn bồng bềnh cơn mơ
 
Đường mây sao quá mịt mờ
Ta nghe lạnh buốt một đời phù vân
Lối duyên rồi cũng xa dần
Thoáng ra đã thấy nắng bên kia đồi
 
Đường tình chỉ bấy nhiêu thôi ?
Ơi,em con nước nghe lời ru xưa:
Trăm năm dù phải ngậm ngùi
Thì xin hẹn cõi xa xôi vĩnh hằng ?
 
Em ngàn năm...vẫn ngàn năm...
Ta nghe trong gió vẫn ngần hương hoa
Vẫn đôi dòng lệ sương sa
Vẫn nguyên búi tóc đuôi gà lơn tơn
Vẫn ôm cặp sách đến trường
Vẫn ép trong vở mùi hương thuộc bài
 
Ta xin chỉ bấy nhiêu thôi
Xoay quanh trong cuộc luân hồi-vẫn em !     
 Tuyền Linh

  Trở Về   ]