Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

NỮ TƯỚNG THỜI TRƯNGVƯƠNG

Truyện dã sử

Nguyễn Khắc Xương

1 - Thánh Thiên Nữ Tướng

2 - Lê Chân Tướng Quân Miền Biển

3 - Bát Nạn Đại Tướng

4 - Nàng Nội, Tướng vùng Bạch Hạc

5 - Lê Thị Hoa Nữ Tướng

6 - Hồ Đề, Phó Nguyên Soái

7 - Xuân Nương, Trưởng Quản quân Cơ

8 - Nàng Quỳnh, Nàng Quế Tiên Phong Phó Tướng

9 - Đàm Ngọc Nga - Tiền Đạo Tả Tướng

10 - Thiều Hoa, Tiên Phong Hữu Tư

11 - Quách A, Tiên Phong Tả Tướng

12 - Vĩnh Hoa, Nội Thị Tướng Quân

13 - Lê Ngọc Trinh, Đại Tướng

14 - Lê Thị Lan, Tướng Quân

15 - Phật Nguyệt , Tả tướng thủy quân

16 - Phương Dung Nữ Tướng

17 - Trần Nang, Trưởng Lĩnh Trung Quân

18 - Nàng Quốc , Trung Dũng Đại Tướng Quân

19 - Đạm Nương, Hồng Nương, Thanh Nương, Tả Đạo Tướng Quân

20 -  Quý Lan, Nội Thị Tướng Quân

./.