Thơ Việt
Thơ chuyển ngữ
Dáng Nét
Về Trang Chủ

 

 

 
Ái Văn
Một trà, một rượu, một ... một ...  
-   Nói chơi về trà  
Em Champagne Má Đỏ Môi Mềm