Hoàng Quý

 

 

 
Hoàng Quý
Nhạc

- Và tin rằng em đợi tôi ( Tác giả tự thể hiện cùng đàn ghita ) 
Thơ 

- Buổi sáng ra vườn nghe mưa ký ức
- Chiêm bao xanh
- Chợt thu 
- Đêm dừng chân Đất Mũi
- Đêm nghe gió qua vườn 
- Điệu valse chiều Cam Ly
- Giả trang
- Giọt thu tôi đếm
- Hà nội thu rồi khoe mắt lá răm
- Hơi thở mùa xuân 
- Khúc Hơ Bai thứ hai
- Khúc hoa đào  
- Lá mưa
- Mùa xuân đón đợi 
- Mưa đêm   (Trịnh Sơn bình)
- Năm bài thơ cũ, và bài thơ mới nhất của nhà thơ Hoàng Quý (Nguyễn Chính giới thiệu)
- Những ngấn bùn trên mũi chân Tổ quốc
- Sáng nay hoàng thảo
- Viết ở Loa Thành

- Ta bước ra đường xem mặt mùa xuân 
- Đêm qua có tiếng chim vít vịt 
- Hãy gọi tên em là Buổi sáng 
- Trăng Sông Trà 
- Thị Kính bây giờ đã mấy mặt con 
- Gặp Chế đi bên lá sen hồ
- Tặng một ngày đi qua
- Hạc trắng bay 
- Mùa xuân trong mắt
- Gửi Tây Hồ 
- Hồn liễu đâu 
- Bên sen nghe tiếng sâm cầm 
- Tự khúc
- Tự tình 
- Môt chiều chuồn chuồn bay 
- Viết khi chưa mùa thu 
- Lục bát cho em
- Khèn mộng
- Khúc hát thảo nguyên
- Không tên
- Lê Thiên Minh Khoa , Thơ găm kỷ niệm, thơ là cuộc vui

Văn
- Theo năm tháng đi ... (về Hà Đình Cẩn)
- Một tinh thần yêu , Một tinh thần "đi" như Đôn Kihôtê  (về Văn Ngọc) 
- Từ "Nỗi đau của lá" đến "Lời cầu hôn đêm qua" - một lối đi mang tên Vũ Thanh Hoa
- Làng tôi mùa đông ( Bùi Ngọc Phúc)
về Hoàng Quý

- Tặng giải thưởng cuộc thi "Thơ về Hà Nội" cho trẻ em mù.  Lần thứ 3 nhà thơ Hoàng Quý hiến tặng các giải thưởng văn chương (Nguyễn Chính)
- Trao đổi cùng Nhà thơ Hoàng Quý về cái "tâm", cái "tình" của người cầm bút (Bình Nguyên Trang thực hiện )