Nguyễn Vĩnh Tráng

 

 

 
Nguyễn Vĩnh Tráng
Văn - Ký - Biên khảo
- Toán Thơ, Thơ Toán trong Dân Gian
- Toán tính - Tính toán
- Phải chăng Bà Huyện Thanh Quan đã trau chuốt lại bài  thơ "Đèo Ngang" nguyên thủy ?
- BÓI với TOÁN, Phải chăng tất cả chúng ta là một Thầy Bói Giỏi ?
- So sánh các trung bình cọng (cộng) , nhân, điểu hòa bằng hình học phẳng [PDF] 
- Vì sao trong Phép Nhân Đại Số, Tích Số của hai số Âm là một số Dương ? [PDF] 
Ngôn ngữ
- Phải chăng, trong tiếng Việt, chữ THÁNG do chữ TRĂNG mà ra ?  /   [ PDF ]
- Tờ, Tờ i Ti.  Le a La, Me er Mer, La Mer.
- Có nên thêm phụ âm đầu W trong " Tốc Ký Chữ Việt " chăng ?
- Có nên dùng hai chữ " Quân Chủ " thay cho hai chữ " Phong Kiến " để nói đến lịch sử Việt Nam trước thời thành lập nền Cộng Hoà chăng ?
- Công văn chữ Nôm thời Trịnh-Nguyễn  (Phải chăng chữ Nôm, vì quá phức tạp,  nên không phải chữ chính thức của Triều Đình) ? 
- Su-Sê hay Phu-Thê ?  [PDF] 
- Su-Sê hay Phu-Thê ? (Bổ sung) 
Lịch sử
- Bài Hát đón Hoàng Đế hồi loan. (Vài chi tiết lịch sử về Quốc Kỳ và Quốc Ca VNCH)
- Chuyện tình giữa Hòa-Thượng Liên-Hoa và Công-Chúa Long-Thành có thật chăng ?
- Đô-Thành Thuận-Hóa
- Sơ lược về tổ chức thế hệ danh tánh  trong họ Nguyễn Phước (Nguồn : ĐSTHJDA2011)  [PDF]
- Thử kiểm lại trọng húy của Chúa Nghĩa, Chúa Ninh và Thế Tổ nhà Nguyễn.
- Monsieur Jean-Marie Dayot  par les Textes : (Nguyễn Vĩnh-Tráng) : 
- Première Partie : Services rendus à Nguyên Anh
- Deuxième Partie : Origines des duperies
- Jean-Marie Dayot qua những bài viết (Nguyễn Vĩnh-Tráng) :
- Phần 1 : Phục Vụ Nguyễn Ánh
- Phần 2 : Nguồn gốc các bịp bợm