Chim Việt Cành Nam           [  Trở Về  ]          [ Trang chủ  ]
Federico Garcia Lorca (1899-1936)
Đan Tâm dịch
Tình ca 
trăng, trăng
Trăng đến thăm lò rèn
dáng đẹp như hoa lý.
Bé nhìn trăng chăm chắm
đôi mắt cứ tròn xoe.
Trong không gian cảm động
trai lơ và thanh cao
trăng giang rộng đôi tay
để lộ đôi vú đẹp
và cứng như thiếc cứng.

- Trốn đi ! Trăng, trăng ơi
Nếu Gi-tăng đến nơi
vú trăng chúng làm nhẫn
và kiềng trắng đeo chơi.

- Bé ơi ! để trăng múa
Gi-tăng nếu đến đây
sẽ thấy bé trên đe
và đôi mắt thơ ngây.

- Trốn đi ! trăng, trăng ơi
Bé nghe tiếng ngựa rồi.

- nầy, bé ơi đừng dẫm
màu trắng bột của trăng.

Kỵ sĩ đã đến gần
trống đồng nội đánh vang.
Trong lò rèn chú bé
đôi mắt nhỏ khép kín.
Từ những đồng ô-liu
bọn Gi-tăng ùa đến
- đồng đen và cơn mơ -
những vừng trán ngửng cao
những cặp mắt hé mở
chim cú kêu trên cây
rờn rợn như tiếng ma
trên trời trăng lẽo đẽo
cầm tay dắt bé đi.

Bọn Gi-tăng than khóc,
kêu la trong lò rèn
và bên ngoài thần gió
thức gác suốt năm canh.

Federico Garcia Lorca
 


  [  Trở Về  ]