[  Trở Về   ]           [ Tác giả ]

Harusame ya
Kurenan to shite
Kyo mo ari

Yosa Buson


Mưa xuân

Mưa xuân mưa bụi mưa bay
Cuối ngày xuân muộn chiều rơi ngập ngừng

Quỳnh Chi phóng dịch ( 12/3/2008)

 
 
 
 
 
 
 
 

 Harukaze ya
Tsutsumi nagoshite
Ie tooshi
Yosa Buson


Gió xuân

Gió xuân lồng lộng trên đê
Quê nhà nơi cuối đường về còn xa

Quỳnh Chi phóng dịch ( 12/3/2008) 

 


Osoki hi no
Tsumorite tooki
Mukashi ka na
Yosa Buson


Ngày xuân 

Ngày xuân chầm chậm dần trôi
Để ngày xuân cũ ngậm ngùi dần xa 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 12/3/2008) 
 
 


Shoku no hi wo
Shoku ni utsusu ya
Haru no yuu
Yosa Buson
Đêm xuân 

Thắp lên từng ngọn nến hồng
Lung linh hoa chúc đêm xuân mơ màng 
 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 12/3/2008) 

    [  Trở Về   ]           [ Tác giả ]