Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ]           [ Tác giả ]

Robert Burns (1759-1796)
A Red, Red Rose
O my Luve's like a red, red rose,
That's newly sprung in June:
O my Luve's like the melodie
That's sweetly played in tune!

As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I;
And I will luve thee still, my dear,
Till a' the seas gang dry.

Till a' the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi' the sun;
I will luve thee still, my dear,
While the sands o' life shall run.

And fare thee weel, my only Luve,
And fare thee weel a while!
And I will come again, my luve,
Though it were ten thousand mile.

Robert Burns

 
.
 
Một Bông Hồng Đỏ


Nàng như một đóa hồng xinh
Nở trong tháng Sáu ngát tình, đỏ tươi,
Nàng như ca khúc tuyệt vời
Du dương giai điệu, chơi vơi tiếng lòng!

Nàng dễ thương, đẹp vô cùng
Hồn ta chìm đắm trong vùng yêu đương,
Dù cho cạn cả đại dương
Tình ta vương vấn bên Nàng mãi thôi.

Dù cho biển cạn nước trôi,
Nắng thiêu vách đá bên đồi chảy ra,
Dòng đời cát bụi tuôn xa
Yêu Nàng, còn mãi tình ta dưới trời.

Yêu ai yêu chỉ một người!
Giã từ Nàng nhé! Tạm thời chia ly!
Mai này ta sẽ trở về
Dù cho ngăn cách sơn khê nghìn trùng!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ.

 
William Shakespeare   (1564-1616)
" Shall I Compare Thee
To A Summer's Day? "
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometimes too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed;
And every fair from fair sometimes declines,
By chance, or nature's changing course, untrimmed;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall Death brag thou wand'rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
William Shakespeare
"Ví Em Ngày Hạ 
Được Chăng? "
Ví Em ngày hạ được chăng?
Khi Em duyên dáng, dịu dàng phần hơn:
Tháng Năm gió lộng từng cơn
Nụ hoa lay động, hạ buồn qua mau
Vừng dương gay gắt non đầu
Nắng vàng vương áng mây sầu lấp che;
Đẹp kia rồi cũng tàn đi,
Xoay vần con tạo có chi trường tồn;
Riêng Em hạ rực rỡ luôn,
Nét hoa mặn phấn, tươi son bội phần,
Xá chi bóng dáng tử thần,
Khi Em ngự trị trong vần thơ ta;
Còn nhìn, còn thở, còn mơ,
Thơ còn vọng mãi, khó mờ dáng Em.
 Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
chuyển ngữ.

 
William Wordworth  (1770-1850)
Daffodils
                I wandered lonely as a cloud
                     That floats on high o'er vales and hills,
                When all at once I saw a crowd, -
                     A host, of golden daffodils
                Beside the lake, beneath the trees,
                Fluttering and dancing in the breeze.

                Continuous as the stars that shine
                     And twinkle on the Milky Way,
                They stretched in never-ending line
                     Along the margin of a bay:
                Ten thousand saw I, at a glance,
                Tossing their heads in sprightly dance.

              The waves beside them danced, but they
                   Outdid the sparkling waves in glee;
              A poet could not but be gay
                   In such a jocund company;
              I gazed - and gazed - but little thought
              What wealth the show to me had brought.

              For oft, when on my couch I lie,
                   In vacant or in pensive mood,
              They flash upon that inward eye
                   Which is the bliss of solitude;
              And then my heart with pleasure fills,
              And dances with the daffodils.

William Wordworth

 
 
Hoa Thủy Tiên
Lang thang như mây trời cô độc
Bồng bềnh qua lũng thấp đồi xa,
Chợt đâu ta thấy thảm hoa
Thủy tiên đồng nội thướt tha óng vàng
Bên hồ vắng dưới hàng cây mát
Theo gió ngàn phơ phất múa chào.
Hoa tươi giăng tựa ngàn sao
Long lanh chiếu sáng đường vào Sông Ngân,
Hoa trải thảm xa gần phô sắc
Dọc theo bờ xanh ngắt vịnh bên:
Muôn hoa rực rỡ một miền
Đùa vui lả ngọn trao duyên, kết tình.
Dù bờ vịnh lung linh sóng nước
Nào đẹp hơn tha thướt dáng hoa;
Nhà thơ thi hứng chan hòa,
Cùng hoa tấu khúc hoan ca tuyệt vời;
Ta mải ngắm lộc trời vui thú
Cảnh thiên nhiên lúc đó như mơ.
Sau này ngồi tựa án thư,
Thả hồn hoang vắng, trầm tư cõi lòng,
Đồng hoa cũ về trong ký ức
Nỗi đơn côi hạnh phúc thăng hoa;
Niềm vui rộn rã bao la,
Thủy tiên khiêu vũ cùng ta dập dìu.
 Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
chuyển ngữ.[ Trở Về  ]