Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ]           [ Tác giả ]

THE RAINY DAY

The day is cold, and dark, and dreary;
It rains, and the wind is never weary;
The vine still clings to the moldering wall,
But at every gust the dead leaves fall,
And the day is dark and dreary.

My life is cold, and dark, and dreary;
It rains, and the wind is never weary;
My thoughts still cling to the moldering Past,
But the hopes of youth fall thick in the blast
And the days are dark and dreary.

Be still, sad heart! and cease repining;
Behind the clouds is the sun still shining;
Thy fate is the common fate of all,
Into each life some rain must fall,
Some days must be dark and dreary.

HENRY WADSWORTH
LONGFELLOW
(1807-1882)
 

 
 
 
    .
 
NGÀY MƯA

Ngày giá lạnh, tối tăm, buồn vời vợi;
Màn mưa giăng và gió mãi bên trời;
Giàn nho xưa vẫn leo nơi tường đổ,
Lá khô vàng theo gió nhẹ buông rơi,
Ngày tối tăm, buồn day dứt lòng người.

Đời ta lạnh, tối tăm, buồn vời vợi;
Trời giăng mưa và gió mãi muôn nơi;
Tâm tư trao về Dĩ Vãng tơi bời,
Bao hy vọng thiếu thời trôi theo gió,
Ngày tối tăm, buồn không có bến bờ.

Tim sầu hỡi hãy yên! Đừng than nữa!
Khuất sau mây luôn rạng rỡ mặt trời;
Số phận ngươi cùng chung phận muôn người,
Đời ai cũng có đôi ngày mưa đổ,
Có đôi ngày buồn khổ, tối tăm thay!
 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ

 
SWEET AND LOW

Sweet and low, sweet and low,
Wind of the western sea,
Low, low, breathe and blow,
Wind of the western sea!
Over the rolling waters go,
Come from the dying moon, and blow,
Blow him again to me;
While my little one, while my pretty one sleeps.

Sleep and rest, sleep and rest,
Father will come to thee soon;
Rest, rest, on mother's breast,
Father will come to thee soon;
Father will come to his babe in the nest,
Silver sails all out of the west
Under the silver moon;
Sleep, my little one, sleep, my pretty one, sleep.

ALFRED, Lord TENNYSON
 (1809-1892)
DỊU DÀNG VÀ ÊM ÁI

Dịu dàng, êm ái, dịu dàng
Phương Tây gió biển thênh thang thổi về,
Thầm thì, êm ái, thầm thì
Phương Tây gió biển thổi về thênh thang!
Gió theo sóng nước nhịp nhàng
Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay
Đưa chàng về thiếp đêm này
Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.

Ngủ ngoan con mẹ xinh xinh
Bố về thăm mẹ con mình sớm thôi
Ngủ yên lòng mẹ, à ơi!
Bố về tới bến ngoài khơi kia rồi
Thăm con an giấc trong nôi
Kìa buồm trắng bạc ló trời phương Tây
Dưới trăng bàng bạc chân mây
À ơi con ngủ cho say, ơi à!

 Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
chuyển ngữ
 [ Trở Về  ]