[ Trở Về  ]   [  Tác giả  ]
Thơ Bùi Thụy Đào Nguyên
Muộn
Có một chiều tĩnh lặng 
Như sau một hồi chuông …

Trên lầu người thiếu phụ 
Chừng như phai phấn son 
Chừng như trong xuân muộn, 
Chơ vơ một cánh buồm. 

Ai hiểu lòng thiếu phụ 
Nghĩ gì khi chiều buông? 
Nghĩ gì khi hoa rụng, 
Như trôi vào cõi quên?

Ai hiểu lòng thiếu phụ? 
Tôi thì không, thì không …
Chỉ thấy đôi mắt tím, 
Nép bên rèm phớt xanh.

Ai hiểu lòng thiếu phụ?
Tôi thì không, thì không …
Chỉ thấy chiều bảng lãng, 
Hương mùa xuân phai dần. 

Chỉ thấy chiều tĩnh lặng 
Sâu thẳm và cô đơn 
Ngồi xoay ly rượu muộn, 
Bóng ai như nghiêng buồn 

Như những chiều tĩnh lặng, 
Mà lòng tôi thì không...


 [   Trở Về   ]