Bùi Thụy Đào Nguyên
Thơ

- Bên mồ những người thân
- Bên sông Hương, cảm tác... 
- Cảm đề Liêu trai
- Đêm ở chùa Linh Phong
- Gửi xuân
- Khi không biết làm gì…
- Khói 
- Mẹ
- Muộn  -  Muộn 2  -  Muộn 3
- Ngủ trọ ở chùa Linh Phong
- Nhớ về bục giảng ngày xưa 
- Nhớ  Xuân  Quỳnh & Lưu Quang Vũ
- Tình đầu
- Tự khúc
- Thương về Thường Thạnh
- Tuổi xuân 

Ký - Biên khảo
- À ơi, .. mù u
- Án văn tự đầu đời Minh
- Án văn tự đời Thanh
- Chuyện Thủ Huồng & nỗi sợ địa ngục...
- Bao Công & bài thơ duy nhất còn lại của ông
- Danh tướng Ngô Tam Quế và mỹ nhân Trần Viên Viên
- Đào Tiềm, danh sĩ cuối thời Đông Tấn
- Đình làng Nam Bộ
- Đọc thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm
- Đội Có
- Giới thiệu Minh bột di ngư
- Góp một số suy nghĩ về thiền sư , thi sĩ Huyền Quang
- Lưu Bá Ôn, danh sĩ thời nhà Minh
- Nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bài Dạ cổ hoài lang ( Phần I. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu / Phần II. Dạ cổ hoài lang )
- Tư Mắt, người khác lạ hơn thường
- Thần Thành hoàng
- Xóm Quýt , Quê xa...
Lịch sử
- Anh thư nước Việt : Nguyễn Thị Giang
- Bà Ba Cai Vàng và cuộc khởi binh chống Nguyễn năm 1862-1864
- Chí sĩ Trần Chánh Chiếu và phong trào Minh Tân ở Nam Kỳ
- Công nữ Ngọc Vạn, người không có "truyện" trong sử nhà Nguyễn
- Cuộc nổi dậy Ba Nhàn, Tiền Bột  (1833-1843)
- Đặng Thị Nhu, vợ ba của lãnh tụ Đề Thám
- Đô đốc Bùi Thị Xuân, nỗi ngậm ngùi bên cửa Nhật Lệ
- Đốc Ngữ & cuộc khởi nghĩa Thanh Sơn (1890-1892) 
- Giới thiệu Cổ Gia Định phong cảnh vịnh
- Hà Thành Chánh Khí Ca
- Hà Thành Thất Thủ Ca
- Một người có số phận khá kỳ lạ : Tả Quân Lê Văn Duyệt
- Nằm mộng gặp hoa bích đào, Nhớ công chúa Ngọc Hân...
- Nguyễn Phúc Hồng Tập và cuộc nổi dậy 1864 tại Huế
- Nhắc lại chuyện nghiên mực Tức Mặc Hầu
- Nhìn lại vụ án Hồng Bảo
- Nhớ Nguyễn Thông ( Viết nhân ngày mất  Nguyễn Thông 07-7-1884 )
- Nhìn lại cuộc khởi nghĩa của Anh hùng dân tộc  Nguyễn Trung Trực
- Ông nghè Trương Gia Mô
- Quản Cơ Thành và Khởi nghĩa Bảy Thưa
- Tống Phúc Thiêm và đôi điều liên quan đến cái chết của Đỗ Thanh Nhơn
- Tống Thị Quyên , một bi kịch chốn Vương Triều Nhà Nguyễn
- Trận thủy chiến Rạch Gầm-Xoài Mút (1785)
- Trận thủy chiến Thị Nại 1801
- Trường Lũy Quảng Ngãi