Trở Về   ]   [  Tác giả  ]
Thơ Bùi Thụy Đào Nguyên
Đêm ở chùa Linh Phong
 
Rồi ngày gió giông cũng lặng 
Trăng xưa lóng lánh ao chùa
Muôn vật chừng như bất động,
Lắng nghe trời đất tan mưa

Sau trúc là sương, là khói 
Hay màu son phấn vấn vương 
Hay những mảnh đời lầm lỗi ,
Hẹn nhau hỏi lẽ vô thường ?

Ni ngồi bên bia mộ cũ 
Thấu chi ? Khoé mắt như cười
Như thể từ nơi tan vỡ, 
Có người rắc xuống hoa tươi…


 [   Trở Về   ]