[ Trở Về  ]   [  Tác giả  ]
Thơ Bùi Thụy Đào Nguyên

 
Bên mồ những người thân

Bên những nấm mồ quạnh vắng
Tôi thầm nghĩ cõi xa kia.
Cõi ấy có nhiều mưa nắng,
Có ai mỏi gánh đi, về?

Cõi ấy lá vàng có rụng 
Ngày xuân hoa trái có hồng
Bướm nhỏ có vờn đêm mộng,
Hay hồn chao giữa mưa giông?

Sao chẳng theo mùa trở lại
Hỡi anh và chúng bạn thân?
Lẽ đâu "mất" là kết thúc, 
Tan trong bóng tối vĩnh hằng.

Lẽ đâu "đi" là biến đổi
Thay vai, khác cả cảnh đời
Xóa hết những gì thương nhớ,
Quên người bạn diễn buồn vui.

Để ai với phông màn cũ
Mở hay khép cũng bẽ bàng
Cơm áo vây đời khốn khổ,
Khóc cười theo ý vua quan... 


 [   Trở Về   ]