Trở Về   ]   [  Tác giả  ]
thơ Bùi Thụy Đào Nguyên
Tuổi xuân 
Xót xa nhìn cam rụng, 
Nước hiu buồn cuốn đi.
Lòng như trái khô mật,
Hanh hao mộng xuân thì.

Anh - cuối rừng nằm lại 
Đẹp mãi màu thanh xuân.
Em - khuya sớm trên sông,
Trĩu lòng bao gió bụi.

Để những hôm sóng nổi,
Chèo chống qua quãng sâu.
Có gì chợt nhói đau,
Nơi thân cò lặn lội.

Có gì chợt bối rối,
Khi ngắm trẻ say nồng. 
Nghe gió khua bờ bụi,
Biết mai còn xuân không?.