Trở Về   ]   [  Tác giả  ]
thơ Bùi Thụy Đào Nguyên
Ngủ trọ ở chùa Linh Phong 

Đêm khuya én nhỏ
Chợt ghé am thiền 
Co ro khua mỏ,
Như tìm góc quen.

Một hồi hiu gió 
Trăng từ núi lên 
Soi đời ở trọ, 
Nhỡ mùa ấm êm.

Soi người khơi lửa
Nép mình trong đêm 
Bấy lâu chuông mõ, 
Nỗi lòng có quên ?

Một hồi chẳng rõ
Ai mơ ước gì ?
Khi sen hồng nở,
Trăng vàng lối đi ...

Khói 
Một làn khói nhỏ 
Trốn chiều bay đi 
Khói ơi, nhớ nhé 
Ru ai trở về... 

Dù ngày đã muộn 
Chóng tàn cuộc chơi 
Nắng mưa rượt đuổi, 
Sắc đào úa phai. 

Dù không còn ai 
Nhóm hồng bếp cũ 
Áo không xanh nữa, 
Ước thề lãng quên. 

Ơi, cõi mông mênh 
Khói về đâu vậy 
Có cùng tóc mây 
Níu mùa xuân lại? 

Có cùng hoa trái 
Vọng đến thẳm cùng 
Đường em - cạm bẫy 
Bốn bề biết không ?...

Đại Lải, 19 tháng 5 năm 2013.