Trở Về   ]   [  Tác giả   ]
Thơ Bùi Thụy Đào Nguyên
Nhớ về bục giảng ngày xưa

Lắm lúc 
Ở nơi phố chợ
Thầm nhớ về bục giảng ngày xưa

Nơi có đàn trẻ thơ
Cặm cụi gò từng nét chữ.
Dưới mái trường loang lổ,
Bởi một thời đạn bom.

Nơi có những đồng nghiệp sớm hôm
Bụng lắm ngô, khoai...vẫn bám trường, bám lớp
Để nói về "rừng vàng, bể bạc ", 
Những anh hùng thuở Đinh - Lý - Trần - Lê...

Nơi có những tấm lòng quê
Ít tiền của, song giàu nhân nghĩa
Đã đùm bọc, cưu mang
Những thầy cô trẻ...

...Giờ đã trải bao dâu bể,
Cơm đời mặn nhạt đã quen
Cớ gì vẫn đọng trong tim,
Một mái trường quê nhỏ hẹp

Để khi giở từng trang viết
Giáo án của thời tóc xanh
Nỗi nhớ càng thêm da diết, 
Thêm phai bao sợi tóc mình...

Bùi Thụy Đào Nguyên
Đại Lải, 18 tháng 5 năm 2013.