[  Trở Về   ]            [ Tác giả ]

Chiều    lặng   gió

Em đi buổi ấy chiều im gió
Lặng phắc cây vườn lặng bến sông
Anh chạnh lòng trước dáng hình thon nhỏ
Mà đường xa biết mấy nẻo gập ghềnh ?

Chẳng biết tình yêu hay cuộc sống
Giục giã em rời bước khỏi làng quê
Nón vẫn trắng, túi em mang màu nắng
Em ra đi có hẹn ngày về ?

Trước những  dòng xe
                      dòng người
                      dòng đời phố
Xa dòng sông em có nhớ bến sông
Lắt lẻo cầu tre, xuồng ghe bến lở
Trái bồ quân rụng đỏ liếp vườn
Em có nhớ con thuyền neo bến cũ
Câu lý buồn : Con sáo sang sông...

Giờ em đã lấy chồng?
Hay em vẫn dặm trường thân gái ?
Anh vẫn nhớ phút chạnh lòng tê tái
Bóng em đi lặng gió chiều quê .

BVB