Bùi Văn Bồng
Văn - Biên khảo
- Làng Dơi ở Đồng Tháp Mười
- Mùa hoa lục bình
Thơ 
- Áo bà ba
- Bông điên điển
- Bất chợt
- Bến đợi
- Bến trăng
- Bóng dáng vầng trăng
- Bông hồng trắng
- Cánh ô Đà Lạt
- Cánh ô đợi chờ
- Chiều lặng gió
- Dòng sông mặt trời
- Đước Cà Mau
- Gửi gió trời Nam
- Hoa chạc chìu trong mưa
- Hoa hồng
- Huyền diệu trăng
- Hương cau
- Khoảng trời màu trứng sáo
- Khói đốt đồng
- Ngũ sắc hội Còn
- Lặng thầm
- Mùa vải thiều viếng Nguyễn Trãi
- Mưa cỏ xanh
- Người bán báo
- Nhân quả đầu Xuân
- Nhớ người tặng cây mai
- Quê ngoại
- Quýt hồng lai vung
- Tây đô xanh
- Tiếng đờn đêm trăng
- U  minh  rạng  sáng
- Xuân miệt vườn
- Xuân thì
- Ngũ sắc hội Còn
- Nhân quả đầu Xuân
- Nhớ đêm trăng khuyết
- Ngân hà núi

Một hồn thơ lộng gió trời Nam