[  Trở Về   ]            [ Tác giả ]

CÂY KHẾ
              Mẹ thương cây khế sau nhà
Những đêm giá lạnh sương sa đầy vườn
       Góc vườn khế vẫn tươi non
Tán xanh như khoảng trời tròn dưới trưa
       Tảo tần đứng nắng chịu mưa
Đến mùa trái chín đung đưa từng chùm

       Cá đồng canh khế, lươn um
Càng thương trái khế vàng hươm trên cành
      "Con gà cục tác lá chanh
Cá rô rạch ngược lên cành khế chua..."
       Lời ru làm dịu nắng trưa
Ru cho cành khế gió đưa xạc xào

       Mẹ ngồi bện chổi tàu cau
Kể về câu chuyện sang giàu khế chua
      Kể rằng : " Ngày xửa ngày xưa...
Ăn một trái khế chim đưa cục vàng..."
       Mẹ khuyên nết ở đàng hoàng
Hãy xa lánh với lòng tham trên đời...

       Khế chua khế ngọt lòng tôi
Đi xa vẫn nhớ khoảng trời tuổi xanh.

                                           B.V.B