[  Trở Về   ]            [ Tác giả ]

             HÁI MỘT VÌ SAO

Anh đang vịn vào nỗi nhớ
Vịn từng dòng kỷ niệm ngày xa, ngày qua, 

 ngày của mộng mơ thời trẻ
Để bây giờ ai vịn vào em
Và em có như anh vịn vào nỗi nhớ
Em nhớ ai?

Hoa vẫn tím bên thềm như mây chiều tím núi
Mắt em biếc
Nụ cười hoa
Hoa bây giờ nở cho ai
Thềm nắng rụng
Xao xác lá buồn
Anh
Đang trôi
Tay còn níu mây
Chới với

Anh mơ hái một vì sao buổi ấy
Em, đốm sáng có phải một vì sao
Anh, mịt mờ mộng mị miên man
Bờ sông nhớ lắt lay cỏ úa hoa mùa cũ
Giọt sương vừa nhú
Long lanh như sao
Ai còn mơ hái?

Rồi biến trải
Qua những miền không em khắc khoải
Ngôi sao nào hiển hiện đêm quạnh hiu?
Cuối miền nhớ vẫn còn đó một vì sao
Một đời không hái nổi
Cứ hỏi
Vì sao? 

                                           B.V.B