[  Trở Về   ]            [ Tác giả ]

             Nụ đào Nhật Tân

Hạt mưa nhẹ từ đám mây năm ngoái
đêm Nhật Tân thao thức đón giao thừa
nụ hoa đào ngậm nắng chiều đông cũ
đợi giao thừa mở cánh vẫy xuân sang

Đêm trừ tịch lay phay mưa chỉ trắng
để sáng mai bừng nắng ấm Ba Đình
sợi thời gian như tơ trời sen ngó
nối hai đầu Thiên niên kỷ vào thơ

Nghìn năm trước trong đêm trừ tịch
bao tâm tư thao thức phút giao thừa
những mơ ước chỉ nằm trong cổ tích
dân tộc mình tên tuổi tận đâu đâu

Trăm năm trước còn nỗi đau mất nước
Năm cửa ô tăm tối  đêm dài
dẫu nắng xuân cũng lạnh buồn xứ sở
và hoa đào đâu biết nở cho ai ?

Đêm giao thừa chuyển giao Thiên niên kỷ
mưa thiêng liêng hoa nở rất thiêng liêng
nồng ly rượu tỏa hương cùng trời đất
đào thắm tươi cùng hoa cúc hoa mai .

                                           B.V.B