[  Trở Về   ]            [ Tác giả ]

VŨ KHÚC PHỐ
Đà Lạt phố
           nhấp nhô nhà
                          lô xô mây trắng
Trong khúc nhạc 
                    không lời
Chiều 
       dịu êm, tĩnh lặng
Xe ngược dốc
                 vòng vèo triền núi
Những phố nhà 
                  vũ khúc với thông xanh

Vũ khúc lòng anh 
Vũ khúc màu áo em
Vũ khúc nụ cười hoa chớm nở
Mắt ai lúng liếng
                   lá nắng rung cành 

Ẩn hiện Xuân Hương hồ xanh
Thấp thoáng ô xòe lưng dốc
Xôn xao sắc hoa rừng
Vũ khúc chiều Đà Lạt
Những nốt nhạc trập trùng
                        ngân rung phố núi.

                                             B.V.B