[  Trở Về   ]            [ Tác giả ]

NGƯỜI BÁN BÁO
Quầy báo bên đường gió hắt hiu
Người bán báo đã ra đi

Có thể khách hàng chưa đọc xong tờ báo
Một chuyến đi êm ái
Một chuyến đi không còn biến trải
Không còn lai rai ly rượu bên đường
Chuyến đi nhẹ lông hường
Bất ngờ hơn lá rụng

Những tờ báo còn lại
Không ai bán ve chai
Không ai biến nó thành phế liệu
Gió lắt lay bụi chiều
Mưa cuối vụ ố vàng tờ báo

Sáng nào khách hàng cũng nhắc ông
Như thói quen đọc báo
Và ông còn hiển hiện
Giữa bao trăn trở đời thường

Không một dòng tên trên báo
Đâu còn mời mọc tiếng rao?

Có bài báo sống một ngày
Có bài báo dư âm trăm năm
Có tờ báo dàn trang mấy thế kỷ
Riêng người bán báo
Bất ngờ
Lặng lẽ 
Ra đi.
 

                                             B.V.B